رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۸
آیین رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی تخت جمشید استردادی از آمریکا سه شنبه (۲۶ آذر) در موزه مشاهیر برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 1

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 1

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 2

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 2

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 3

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 3

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 4

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 4

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 5

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 5

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 6

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 6

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 7

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 7

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 8

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 8

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 9

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 9

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 10

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 10

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 11

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 11

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 12

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 12

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 13

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 13

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 14

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 14

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 15

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 15

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 16

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 16

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 17

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 17

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 18

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 18

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 19

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 19

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 20

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 20

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 21

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 21

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 22

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 22

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 23

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 23

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 24

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 24

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 25

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 25

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 26

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 26

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 27

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 27

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 28

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 28

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 29

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 29

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 30

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 30

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 31

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 31

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 32

رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی با حضور شهردار تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید