اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت با اهدای جوایز به برگزیدگان در تالار وحدت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 1

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 2

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 3

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 4

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 5

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 6

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 7

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 8

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 9

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 10

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 11

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 12

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 13

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 14

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 15

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 16

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 17

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 18

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 19

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 20

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 21

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 22

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 23

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 24

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 25

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 26

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 27

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 28

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 29

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 30

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 31

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید