طرح پایش وسایل گرمایشی بافت های فرسوده شرق تهران

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۸
طرح پایش وسایل گرمایشی صبح امروز پنجشنبه 21 آذر ۱۳۹۸ با حضور تیم های کارشناسان آتش نشانی، مربیان و داوطلبان آتش نشانی در شرق شهر تهران اجرا شد. در این طرح کارشناسان آتش نشانی به در منازل مراجعه می‌کند و با اجازه مالکان وارد خانه شده و از حنبه ایمنی نصب تجهیزات گرمایشی، منازل را مورد بازدید قرار می‌دهند در صورتی که منازل از نظر ایمنی شرایط خوبی نداشته باشند یک دستگاه دتکتور (دستگاه سنجش میزان گاز منوکسید کربن) توسط ماموران آتش نشانی در محل نصب و طرز کار با آن را به مالکان آموزش داده می‌شود به این امید که بتوانیم تعداد جانباختگان حوادث گازگرفتگی را کاهش دهیم.
عکاس: احمد آقاسیانی

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 2

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 3

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 4

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 5

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 6

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 7

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 8

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 9

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 10

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 11

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 12

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 13

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 14

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 15

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 16

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 17

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 18

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 19

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 20

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 21

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 22

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 23

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 24

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 25

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 26

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 27

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 28

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 29

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 30

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 31

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 32

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 33

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 35

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 36

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 37

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 38

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 39

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 40

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 41

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 42

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 43

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 44

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 45

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 46

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 47

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 48

طرح ایمنی وسایل گرمایشی 49

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید