بهشت سامرا در موزه امام علی(ع)

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
آیین افتتاحیه نمایشگاه "بهشت سامرا" نمایشگاهی از طرح های مطالعاتی مرمت و بازسازی حرم مطهر با حضور احمد مسجدجامعی عضو شواری اسلامی شهر تهران، دکتر محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سید محمد مجتبی حسینی رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 1

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 1

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 2

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 2

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 3

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 3

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 4

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 4

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 5

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 5

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 6

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 6

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 7

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 7

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 8

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 8

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 9

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 9

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 10

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 10

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 11

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 11

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 12

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 12

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 13

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 13

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 14

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 14

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 15

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 15

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 16

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 16

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 17

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 17

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 18

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 18

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 19

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 19

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 20

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 20

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 21

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 21

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 22

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 22

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 23

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 23

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 24

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 24

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 25

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 25

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 26

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 26

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 27

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 27

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 28

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 28

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 29

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 29

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 30

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 30

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 31

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 31

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 32

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 32

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 33

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 33

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 34

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 34

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 35

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 35

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 36

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 36

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 37

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 37

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 38

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 38

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 39

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 39

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 40

بهشت سامرا در موزه امام علی(ع) 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید