هوای پاک تهران

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پی وزش باد و برقراری شرایط مناسب جوی کیفیت هوای امروز 18 آذر ماه 1398 پایتخت در شرایط «پاک» قرار دارد.
عکاس: شایان محرابی
هوای پاک تهران 1

هوای پاک تهران 1

هوای پاک تهران 2

هوای پاک تهران 2

هوای پاک تهران 3

هوای پاک تهران 3

هوای پاک تهران 4

هوای پاک تهران 4

هوای پاک تهران 5

هوای پاک تهران 5

هوای پاک تهران 6

هوای پاک تهران 6

هوای پاک تهران 7

هوای پاک تهران 7

هوای پاک تهران 8

هوای پاک تهران 8

هوای پاک تهران 9

هوای پاک تهران 9

هوای پاک تهران 10

هوای پاک تهران 10

هوای پاک تهران 11

هوای پاک تهران 11

هوای پاک تهران 12

هوای پاک تهران 12

هوای پاک تهران 13

هوای پاک تهران 13

هوای پاک تهران 14

هوای پاک تهران 14

هوای پاک تهران 15

هوای پاک تهران 15

هوای پاک تهران 16

هوای پاک تهران 16

هوای پاک تهران 17

هوای پاک تهران 17

هوای پاک تهران 18

هوای پاک تهران 18

هوای پاک تهران 19

هوای پاک تهران 19

هوای پاک تهران 20

هوای پاک تهران 20

هوای پاک تهران 21

هوای پاک تهران 21

هوای پاک تهران 22

هوای پاک تهران 22

هوای پاک تهران 23

هوای پاک تهران 23

هوای پاک تهران 24

هوای پاک تهران 24

هوای پاک تهران 25

هوای پاک تهران 25

هوای پاک تهران 26

هوای پاک تهران 26

هوای پاک تهران 27

هوای پاک تهران 27

هوای پاک تهران 28

هوای پاک تهران 28

هوای پاک تهران 29

هوای پاک تهران 29

هوای پاک تهران 30

هوای پاک تهران 30

هوای پاک تهران 31

هوای پاک تهران 31

هوای پاک تهران 32

هوای پاک تهران 32

هوای پاک تهران 33

هوای پاک تهران 33

هوای پاک تهران 34

هوای پاک تهران 34

هوای پاک تهران 35

هوای پاک تهران 35

هوای پاک تهران 36

هوای پاک تهران 36

هوای پاک تهران 37

هوای پاک تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید