۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
صبح امروز مهران احمدی، مهران رنجبر و رضا حیدری بازیگران سریال "آوای باران" با کودکان مرکز خدمات اجتماعی پرتو واقع در مرکز خدمات اجتماعی منطقه 15 شهرداری تهران دیدار کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 1

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 1

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 2

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 2

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 3

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 3

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 4

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 4

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 5

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 5

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 6

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 6

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 7

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 7

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 8

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 8

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 9

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 9

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 10

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 10

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 11

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 11

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 12

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 12

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 13

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 13

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 14

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 14

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 15

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 15

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 16

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 16

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 17

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 17

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 18

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 18

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 19

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 19

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 20

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 20

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 21

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 21

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 22

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 22

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 23

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 23

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 25

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 25

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 26

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 26

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 27

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 27

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 28

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 28

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 29

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 29

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 30

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 30

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 31

آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید