نمایش کاتالپسی

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نمایش کاتالپسی به کارگردانی وحید نفر در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش کاتالپسی 1

نمایش کاتالپسی 1

نمایش کاتالپسی 2

نمایش کاتالپسی 2

نمایش کاتالپسی 3

نمایش کاتالپسی 3

نمایش کاتالپسی 4

نمایش کاتالپسی 4

نمایش کاتالپسی 5

نمایش کاتالپسی 5

نمایش کاتالپسی 6

نمایش کاتالپسی 6

نمایش کاتالپسی 7

نمایش کاتالپسی 7

نمایش کاتالپسی 8

نمایش کاتالپسی 8

نمایش کاتالپسی 9

نمایش کاتالپسی 9

نمایش کاتالپسی 10

نمایش کاتالپسی 10

نمایش کاتالپسی 11

نمایش کاتالپسی 11

نمایش کاتالپسی 12

نمایش کاتالپسی 12

نمایش کاتالپسی 13

نمایش کاتالپسی 13

نمایش کاتالپسی 14

نمایش کاتالپسی 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید