کاخ گلستان‎

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
مجموعه کاخ گلستان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران، محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهن‌ ترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران به حساب می‌آید.
عکاس: فاطمه عسکری
کاخ گلستان‎ 1

کاخ گلستان‎ 1

کاخ گلستان‎ 2

کاخ گلستان‎ 2

کاخ گلستان‎ 3

کاخ گلستان‎ 3

کاخ گلستان‎ 4

کاخ گلستان‎ 4

کاخ گلستان‎ 5

کاخ گلستان‎ 5

کاخ گلستان‎ 6

کاخ گلستان‎ 6

کاخ گلستان‎ 7

کاخ گلستان‎ 7

کاخ گلستان‎ 8

کاخ گلستان‎ 8

کاخ گلستان‎ 9

کاخ گلستان‎ 9

کاخ گلستان‎ 10

کاخ گلستان‎ 10

کاخ گلستان‎ 11

کاخ گلستان‎ 11

کاخ گلستان‎ 12

کاخ گلستان‎ 12

کاخ گلستان‎ 13

کاخ گلستان‎ 13

کاخ گلستان‎ 14

کاخ گلستان‎ 14

کاخ گلستان‎ 15

کاخ گلستان‎ 15

کاخ گلستان‎ 16

کاخ گلستان‎ 16

کاخ گلستان‎ 17

کاخ گلستان‎ 17

کاخ گلستان‎ 18

کاخ گلستان‎ 18

کاخ گلستان‎ 19

کاخ گلستان‎ 19

کاخ گلستان‎ 20

کاخ گلستان‎ 20

کاخ گلستان‎ 21

کاخ گلستان‎ 21

کاخ گلستان‎ 22

کاخ گلستان‎ 22

کاخ گلستان‎ 23

کاخ گلستان‎ 23

کاخ گلستان‎ 24

کاخ گلستان‎ 24

کاخ گلستان‎ 25

کاخ گلستان‎ 25

کاخ گلستان‎ 26

کاخ گلستان‎ 26

کاخ گلستان‎ 27

کاخ گلستان‎ 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید