دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران عصر امروز شنبه و در هفته دوازدهم لیگ برتر با تساوی ۲بر۲ در ورزشگاه نقش جهان به پایان رسید.
عکاس: مهدی زارع
دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 1

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 1

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 2

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 2

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 3

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 3

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 4

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 4

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 5

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 5

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 6

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 6

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 7

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 7

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 8

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 8

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 9

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 9

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 10

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 10

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 11

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 11

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 12

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 12

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 13

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 13

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 14

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 14

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 15

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 15

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 16

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 16

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 17

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 17

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 18

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 18

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 19

دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید