دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۸
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید.
عکاس: مهدی زارع
دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 1

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 1

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 2

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 2

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 3

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 3

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 4

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 4

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 5

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 5

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 6

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 6

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 7

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 7

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 8

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 8

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 9

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 9

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 10

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 10

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 11

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 11

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 12

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 12

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 13

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 13

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 14

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 14

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 15

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 15

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 16

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 16

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 17

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 17

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 18

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 18

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 19

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 19

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 20

دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید