نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی در گالری آرت سنتر باغ انجمن خوشنویسان تهران برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 1

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 1

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 2

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 2

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 3

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 3

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 4

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 4

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 5

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 5

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 6

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 6

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 7

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 7

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 8

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 8

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 9

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 9

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 10

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 10

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 11

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 11

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 13

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 13

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 14

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 14

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 15

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 15

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 16

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 16

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 17

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 17

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 18

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید