۸ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی در گالری آرت سنتر باغ انجمن خوشنویسان تهران برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 1

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 1

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 2

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 2

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 3

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 3

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 4

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 4

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 5

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 5

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 6

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 6

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 7

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 7

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 8

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 8

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 9

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 9

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 10

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 10

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 11

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 11

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 13

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 13

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 14

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 14

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 15

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 15

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 16

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 16

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 17

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 17

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 18

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید