۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت

تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۸
همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت عصر امروز شنبه 9 آذر ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 1

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 1

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 2

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 2

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 3

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 3

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 4

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 4

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 5

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 5

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 6

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 6

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 7

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 7

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 8

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 8

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 9

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 9

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 10

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 10

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 11

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 11

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 12

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 12

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 13

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 13

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 14

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 14

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 15

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 15

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 16

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 16

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 17

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 17

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 18

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 18

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 19

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 19

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 20

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 20

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 21

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 21

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 22

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 22

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 23

همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید