۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست تخصصی شهرداری با معلولان

تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۸
نشست تخصصی شهرداری با معلولان عصر امروز با حضور چند تن از اعضای شورای شهر و دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
نشست تخصصی شهرداری با معلولان 1

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 1

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 2

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 2

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 3

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 3

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 4

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 4

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 5

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 5

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 6

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 6

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 7

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 7

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 8

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 8

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 9

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 9

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 10

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 10

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 11

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 11

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 12

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 12

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 13

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 13

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 14

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 14

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 15

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 15

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 16

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 16

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 17

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 17

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 18

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 18

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 19

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 19

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 20

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 20

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 21

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 21

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 22

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 22

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 23

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 23

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 24

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 24

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 25

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 25

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 26

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 26

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 27

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 27

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 28

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 28

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 29

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 29

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 30

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 30

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 31

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 31

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 32

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 32

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 33

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 33

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 34

نشست تخصصی شهرداری با معلولان 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید