۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آلودگی هوای تهران

تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۸
با افزایش آلودگی و کاهش کیفیت هوا تا حد هشدار برای تمام گروه‌های سنی، کلیه مقاطع تحصیلی ‌و دانشگاه های شهر تهران تعطیل شد.
عکاس: شایان محرابی
آلودگی هوای تهران 1

آلودگی هوای تهران 1

آلودگی هوای تهران 2

آلودگی هوای تهران 2

آلودگی هوای تهران 3

آلودگی هوای تهران 3

آلودگی هوای تهران 4

آلودگی هوای تهران 4

آلودگی هوای تهران 5

آلودگی هوای تهران 5

آلودگی هوای تهران 6

آلودگی هوای تهران 6

آلودگی هوای تهران 7

آلودگی هوای تهران 7

آلودگی هوای تهران 8

آلودگی هوای تهران 8

آلودگی هوای تهران 9

آلودگی هوای تهران 9

آلودگی هوای تهران 10

آلودگی هوای تهران 10

آلودگی هوای تهران 11

آلودگی هوای تهران 11

آلودگی هوای تهران 12

آلودگی هوای تهران 12

آلودگی هوای تهران 13

آلودگی هوای تهران 13

آلودگی هوای تهران 14

آلودگی هوای تهران 14

آلودگی هوای تهران 15

آلودگی هوای تهران 15

آلودگی هوای تهران 16

آلودگی هوای تهران 16

آلودگی هوای تهران 17

آلودگی هوای تهران 17

آلودگی هوای تهران 18

آلودگی هوای تهران 18

آلودگی هوای تهران 19

آلودگی هوای تهران 19

آلودگی هوای تهران 20

آلودگی هوای تهران 20

آلودگی هوای تهران 21

آلودگی هوای تهران 21

آلودگی هوای تهران 22

آلودگی هوای تهران 22

آلودگی هوای تهران 23

آلودگی هوای تهران 23

آلودگی هوای تهران 24

آلودگی هوای تهران 24

آلودگی هوای تهران 25

آلودگی هوای تهران 25

آلودگی هوای تهران 26

آلودگی هوای تهران 26

آلودگی هوای تهران 27

آلودگی هوای تهران 27

آلودگی هوای تهران 28

آلودگی هوای تهران 28

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید