رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای

تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۸
انتشارات کتاب خورشید با همکاری کتاب فروشی درخت بخشنده مراسم رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای به نویسندگی ریچل جویس با حضور هما بینا مترجم این کتاب جمعه 8 آذر ماه 1398 برگزار کرد.
عکاس: شایان محرابی
رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 1

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 1

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 2

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 2

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 3

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 3

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 4

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 4

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 5

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 5

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 6

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 6

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 7

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 7

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 8

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 8

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 9

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 9

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 10

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 10

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 11

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 11

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 12

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 12

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 13

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 13

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 14

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 14

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 15

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 15

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 16

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 16

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 17

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 17

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 18

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 18

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 19

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 19

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 20

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 20

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 21

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 21

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 22

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 22

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 23

رونمایی و جشن امضا رمان سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید