بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار

تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۸
دکنر حناچی شهردار تهران بعدازظهر امروز چهارشنبه ششم آذرماه 1398 بعد از حضور در مراسم اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی از نمایشگاه ساختمان پایدار در مرکز نمایشگاه های شهرداری تهران بازدید کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 1

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 1

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 2

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 2

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 3

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 3

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 4

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 4

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 5

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 5

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 6

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 6

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 7

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 7

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 8

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 8

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 9

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 9

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 10

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 10

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 11

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 11

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 12

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 12

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 13

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 13

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 14

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 14

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 15

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 15

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 16

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 16

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 17

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 17

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 18

بازدید دکتر حناچی از نمایشگاه ساختمان پایدار 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید