اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی

تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۸
بعد از ظهر امروز چهارشنبه ششم آذرماه 1398 مراسم اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، محمد طاهری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، بهروز محمد کاری رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، روزبه ظهیری هاشمی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن و جمعی از فعالان، تولیدکنندگان، مهندسان در مرکز نمایشگاه های شهرداری تهران جنب بوستان گفتگو برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 1

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 1

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 2

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 2

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 3

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 3

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 4

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 4

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 5

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 5

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 6

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 6

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 7

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 7

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 8

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 8

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 9

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 9

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 10

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 10

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 11

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 11

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 12

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 12

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 13

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 13

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 15

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 15

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 16

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 16

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 17

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 17

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 18

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 18

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 19

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 19

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 20

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 20

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 21

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 21

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 22

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 22

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 24

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 24

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 25

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 25

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 27

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 27

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 28

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 28

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 29

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 29

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 31

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 31

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 32

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 32

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 33

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 33

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 34

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 34

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 35

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 35

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 36

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 36

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 37

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 37

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 38

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 38

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 39

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 39

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 40

اختتامیه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید