همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری

تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۸
همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهرداران کلان شهرها و مدیران ارشد شهرداری ها در مرکز همایش های بین المللی رایزن چهارشنبه 6 آذر ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 1

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 1

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 2

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 2

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 3

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 3

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 4

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 4

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 5

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 5

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 6

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 6

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 7

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 7

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 8

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 8

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 9

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 9

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 10

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 10

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 11

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 11

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 12

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 12

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 13

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 13

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 14

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 14

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 15

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 15

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 16

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 16

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 17

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 17

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 18

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 18

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 19

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 19

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 20

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 20

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 21

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 21

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 22

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 22

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 23

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 23

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 24

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 24

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 25

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 25

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 26

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 26

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 27

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 27

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 28

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 28

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 29

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 29

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 30

همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید