هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه

تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۸
هفته چهارم دومین دوره مسابقات فوتسال کارکنان شهرداری تهران، جام بلدیه 5 آذر 1398 به میزبانی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در مجموعه ورزشی دارالشهداء منطقه 17 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 1

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 1

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 2

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 2

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 3

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 3

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 4

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 4

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 5

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 5

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 6

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 6

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 7

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 7

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 8

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 8

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 9

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 9

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 10

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 10

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 11

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 11

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 12

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 12

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 13

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 13

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 14

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 14

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 15

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 15

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 16

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 16

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 17

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 17

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 18

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 18

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 19

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 19

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 20

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 20

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 21

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 21

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 22

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 22

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 23

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 23

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 24

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 24

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 25

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 25

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 26

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 26

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 27

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 27

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 28

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 28

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 29

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 29

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 30

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 30

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 31

هفته چهارم مسابقات فوتسال جام بلدیه 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید