تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت»

تاریخ: ۴ آذر ۱۳۹۸
«تجمع دفاع از اقتدار و امنیت» دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم انقلابی تهران از مسیرهای چهارگانه به سمت میدان انقلاب اسلامی برگزار شد. پیروز حناچی شهردار تهران در این مراسم شرکت کرد.
عکاس: شایان محرابی
تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 1

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 1

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 2

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 2

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 3

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 3

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 4

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 4

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 5

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 5

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 6

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 6

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 7

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 7

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 8

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 8

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 9

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 9

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 10

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 10

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 11

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 11

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 14

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 14

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 15

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید