جلسه شورای معاونین، مشاورین شهرداری تهران

تاریخ: ۴ آذر ۱۳۹۸
جلسه شورای معاونین، مشاورین ظهر امروز دوشنبه 4 آذرماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
جلسه شورای معاونان 1

جلسه شورای معاونان 1

جلسه شورای معاونان 2

جلسه شورای معاونان 2

جلسه شورای معاونان 3

جلسه شورای معاونان 3

جلسه شورای معاونان 4

جلسه شورای معاونان 4

جلسه شورای معاونان 5

جلسه شورای معاونان 5

جلسه شورای معاونان 6

جلسه شورای معاونان 6

جلسه شورای معاونان 7

جلسه شورای معاونان 7

جلسه شورای معاونان 8

جلسه شورای معاونان 8

جلسه شورای معاونان 9

جلسه شورای معاونان 9

جلسه شورای معاونان 10

جلسه شورای معاونان 10

جلسه شورای معاونان 11

جلسه شورای معاونان 11

جلسه شورای معاونان 12

جلسه شورای معاونان 12

جلسه شورای معاونان 13

جلسه شورای معاونان 13

جلسه شورای معاونان 14

جلسه شورای معاونان 14

جلسه شورای معاونان 15

جلسه شورای معاونان 15

جلسه شورای معاونان 16

جلسه شورای معاونان 16

جلسه شورای معاونان 17

جلسه شورای معاونان 17

جلسه شورای معاونان 18

جلسه شورای معاونان 18

جلسه شورای معاونان 19

جلسه شورای معاونان 19

جلسه شورای معاونان 20

جلسه شورای معاونان 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید