۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه

تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۸
نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه صبح امروز 3 آذرماه در شهرداری منطقه 6 تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 1

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 1

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 2

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 2

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 3

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 3

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 4

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 4

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 5

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 5

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 6

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 6

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 7

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 7

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 8

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 8

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 9

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 9

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 10

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 10

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 11

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 11

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 12

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 12

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 13

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 13

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 14

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 14

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 15

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 15

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 16

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 16

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 17

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 17

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 18

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید