نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه

تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۸
نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه صبح امروز 3 آذرماه در شهرداری منطقه 6 تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 1

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 1

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 2

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 2

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 3

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 3

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 4

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 4

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 5

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 5

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 6

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 6

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 7

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 7

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 8

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 8

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 9

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 9

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 10

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 10

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 11

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 11

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 12

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 12

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 13

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 13

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 14

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 14

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 15

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 15

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 16

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 16

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 17

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 17

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 18

نشست رابطین نامگذاری مناطق 22 گانه 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید