نمایش گریز از مرکز

تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۸
نمایش گریز از مرکز به نویسندگی و کارگردانی احسان اکبرنژاد و با بازی محمد نادری، پویان درزی، الهام جدی، فردین شاه حسینی، پریسا بنی آدم، هادی شیخ الاسلامی، وحید نفر، احسان اکبرنژاد و مهرداد ضیایی در تماشاخانه سپند روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش گریز از مرکز 1

نمایش گریز از مرکز 1

نمایش گریز از مرکز 2

نمایش گریز از مرکز 2

نمایش گریز از مرکز 3

نمایش گریز از مرکز 3

نمایش گریز از مرکز 4

نمایش گریز از مرکز 4

نمایش گریز از مرکز 5

نمایش گریز از مرکز 5

نمایش گریز از مرکز 6

نمایش گریز از مرکز 6

نمایش گریز از مرکز 7

نمایش گریز از مرکز 7

نمایش گریز از مرکز 8

نمایش گریز از مرکز 8

نمایش گریز از مرکز 9

نمایش گریز از مرکز 9

نمایش گریز از مرکز 10

نمایش گریز از مرکز 10

نمایش گریز از مرکز 11

نمایش گریز از مرکز 11

نمایش گریز از مرکز 12

نمایش گریز از مرکز 12

نمایش گریز از مرکز 13

نمایش گریز از مرکز 13

نمایش گریز از مرکز 14

نمایش گریز از مرکز 14

نمایش گریز از مرکز 15

نمایش گریز از مرکز 15

نمایش گریز از مرکز 16

نمایش گریز از مرکز 16

نمایش گریز از مرکز 17

نمایش گریز از مرکز 17

نمایش گریز از مرکز 18

نمایش گریز از مرکز 18

نمایش گریز از مرکز 19

نمایش گریز از مرکز 19

نمایش گریز از مرکز 20

نمایش گریز از مرکز 20

نمایش گریز از مرکز 21

نمایش گریز از مرکز 21

نمایش گریز از مرکز 22

نمایش گریز از مرکز 22

نمایش گریز از مرکز 23

نمایش گریز از مرکز 23

نمایش گریز از مرکز 24

نمایش گریز از مرکز 24

نمایش گریز از مرکز 25

نمایش گریز از مرکز 25

نمایش گریز از مرکز 26

نمایش گریز از مرکز 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید