نمایش شیهیدن

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۸
نمایش شیهیدن به نویسندگی و کارگردانی عباس جمالی و با بازی شایان شهرابی، کوثر میرزانژاد، دانیال شیرپور، نیلوفر محمدی، حورا کیان، میلاد سلوکی، کیمیا ارویی، سجاد عطارپور، سینا رمضان خانی، علی نور یوسفی، لینا الیاسی، امیر ابراهیم زاده در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش شیهیدن 1

نمایش شیهیدن 1

نمایش شیهیدن 2

نمایش شیهیدن 2

نمایش شیهیدن 3

نمایش شیهیدن 3

نمایش شیهیدن 4

نمایش شیهیدن 4

نمایش شیهیدن 5

نمایش شیهیدن 5

نمایش شیهیدن 6

نمایش شیهیدن 6

نمایش شیهیدن 7

نمایش شیهیدن 7

نمایش شیهیدن 8

نمایش شیهیدن 8

نمایش شیهیدن 9

نمایش شیهیدن 9

نمایش شیهیدن 10

نمایش شیهیدن 10

نمایش شیهیدن 11

نمایش شیهیدن 11

نمایش شیهیدن 12

نمایش شیهیدن 12

نمایش شیهیدن 13

نمایش شیهیدن 13

نمایش شیهیدن 14

نمایش شیهیدن 14

نمایش شیهیدن 15

نمایش شیهیدن 15

نمایش شیهیدن 16

نمایش شیهیدن 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید