شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۸
شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور ، شامگاه دوشنبه 27 آبان ماه از ستاد های برف روبی منطقه 2 بازدید کرد .
عکاس: وحید شیخی
شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 1

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 1

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 2

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 2

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 3

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 3

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 4

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 4

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 5

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 5

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 6

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 6

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 7

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 7

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 8

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 8

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 9

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 9

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 10

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 10

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 11

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 11

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 12

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 12

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 13

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 13

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 14

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 14

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 15

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 15

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 16

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 16

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 17

شهردار شب دکتر صدرالدین علیپور 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید