نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۸
عصر روز دوشنبه 28 آبان ماه 1398، نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب با حضور حجت الاسلام محمد رضا زائری، حجت الاسلام سعید فخرزاده، افروز رجایی فر و سید عبدالجواد موسوی در سالن فخر رازی باغ موزه قصر برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 1

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 1

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 2

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 2

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 3

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 3

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 4

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 4

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 5

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 5

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 6

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 6

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 7

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 7

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 8

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 8

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 9

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 9

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 10

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 10

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 11

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 11

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 12

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 12

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 13

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 13

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 14

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 14

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 15

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 15

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 16

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 16

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 17

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 17

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 18

نشست گفتگو و بررسی کتاب تقاطع انقلاب 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید