هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۸
سلسله نشست های معرفی و رونمایی کتاب های تهران با حضور تهران شناسان، ناشران برتر شاعران و نویسندگان شهرداری تهران 25 تا 29 آبان 1398 در بوستان گفتگو، ساختمان نگارستان شهر برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 1

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 1

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 2

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 2

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 3

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 3

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 4

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 4

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 5

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 5

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 6

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 6

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 7

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 7

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 8

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 8

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 9

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 9

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 10

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 10

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 11

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 11

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 12

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 12

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 13

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 13

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 14

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 14

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 15

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 15

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 16

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 16

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 17

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 17

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 18

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 18

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 19

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 19

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 20

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 20

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 21

هفته کتاب و کتابخوانی در نگارستان شهر 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید