جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۸
جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران دوشنبه 27 آبان 1398 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و اعضای این شورا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 1

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 1

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 2

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 2

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 3

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 3

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 4

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 4

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 5

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 5

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 6

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 6

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 7

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 7

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 8

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 8

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 9

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 9

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 10

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 10

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 11

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 11

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 12

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 12

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 13

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 13

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 14

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 14

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 15

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 15

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 16

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 16

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 17

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 17

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 18

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 18

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 19

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 19

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 20

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 20

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 21

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 21

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 22

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 22

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 23

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 23

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 24

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 24

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 25

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 25

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 26

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 26

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 27

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 27

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 28

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 28

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 29

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 29

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 30

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 30

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 31

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 31

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 32

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 32

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 33

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 33

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 34

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 34

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 35

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 35

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 36

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 36

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 37

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 37

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 38

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 38

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 39

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 39

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 40

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 40

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 41

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 41

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 42

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 42

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 43

جلسه شورای 51 نفره مجلس و شورای شهر تهران 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید