شهردار شب غلامحسین محمدی

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی شامگاه یکشنبه 26 آبان ماه از ستاد برف روبی منطقه 5، مددسرای منطقه 5، سازمان مدیریت بحران شهر تهران و ستاد فرماندهی آتش نشانی شهر تهران بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی

شهردار شب غلامحسین محمدی 1

شهردار شب غلامحسین محمدی 2

شهردار شب غلامحسین محمدی 3

شهردار شب غلامحسین محمدی 4

شهردار شب غلامحسین محمدی 5

شهردار شب غلامحسین محمدی 6

شهردار شب غلامحسین محمدی 7

شهردار شب غلامحسین محمدی 8

شهردار شب غلامحسین محمدی 9

شهردار شب غلامحسین محمدی 10

شهردار شب غلامحسین محمدی 11

شهردار شب غلامحسین محمدی 12

شهردار شب غلامحسین محمدی 13

شهردار شب غلامحسین محمدی 14

شهردار شب غلامحسین محمدی 15

شهردار شب غلامحسین محمدی 16

شهردار شب غلامحسین محمدی 17

شهردار شب غلامحسین محمدی 18

شهردار شب غلامحسین محمدی 19

شهردار شب غلامحسین محمدی 20

شهردار شب غلامحسین محمدی 21

شهردار شب غلامحسین محمدی 22

شهردار شب غلامحسین محمدی 24

شهردار شب غلامحسین محمدی 25

شهردار شب غلامحسین محمدی 26

شهردار شب غلامحسین محمدی 27

شهردار شب غلامحسین محمدی 28

شهردار شب غلامحسین محمدی 31

شهردار شب غلامحسین محمدی 29

شهردار شب غلامحسین محمدی 30

شهردار شب غلامحسین محمدی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید