۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شهردار شب غلامحسین محمدی

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی شامگاه یکشنبه 26 آبان ماه از ستاد برف روبی منطقه 5، مددسرای منطقه 5، سازمان مدیریت بحران شهر تهران و ستاد فرماندهی آتش نشانی شهر تهران بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
شهردار شب غلامحسین محمدی 1

شهردار شب غلامحسین محمدی 1

شهردار شب غلامحسین محمدی 2

شهردار شب غلامحسین محمدی 2

شهردار شب غلامحسین محمدی 3

شهردار شب غلامحسین محمدی 3

شهردار شب غلامحسین محمدی 4

شهردار شب غلامحسین محمدی 4

شهردار شب غلامحسین محمدی 5

شهردار شب غلامحسین محمدی 5

شهردار شب غلامحسین محمدی 6

شهردار شب غلامحسین محمدی 6

شهردار شب غلامحسین محمدی 7

شهردار شب غلامحسین محمدی 7

شهردار شب غلامحسین محمدی 8

شهردار شب غلامحسین محمدی 8

شهردار شب غلامحسین محمدی 9

شهردار شب غلامحسین محمدی 9

شهردار شب غلامحسین محمدی 10

شهردار شب غلامحسین محمدی 10

شهردار شب غلامحسین محمدی 11

شهردار شب غلامحسین محمدی 11

شهردار شب غلامحسین محمدی 12

شهردار شب غلامحسین محمدی 12

شهردار شب غلامحسین محمدی 13

شهردار شب غلامحسین محمدی 13

شهردار شب غلامحسین محمدی 14

شهردار شب غلامحسین محمدی 14

شهردار شب غلامحسین محمدی 15

شهردار شب غلامحسین محمدی 15

شهردار شب غلامحسین محمدی 16

شهردار شب غلامحسین محمدی 16

شهردار شب غلامحسین محمدی 17

شهردار شب غلامحسین محمدی 17

شهردار شب غلامحسین محمدی 18

شهردار شب غلامحسین محمدی 18

شهردار شب غلامحسین محمدی 19

شهردار شب غلامحسین محمدی 19

شهردار شب غلامحسین محمدی 20

شهردار شب غلامحسین محمدی 20

شهردار شب غلامحسین محمدی 21

شهردار شب غلامحسین محمدی 21

شهردار شب غلامحسین محمدی 22

شهردار شب غلامحسین محمدی 22

شهردار شب غلامحسین محمدی 23

شهردار شب غلامحسین محمدی 23

شهردار شب غلامحسین محمدی 24

شهردار شب غلامحسین محمدی 24

شهردار شب غلامحسین محمدی 25

شهردار شب غلامحسین محمدی 25

شهردار شب غلامحسین محمدی 26

شهردار شب غلامحسین محمدی 26

شهردار شب غلامحسین محمدی 27

شهردار شب غلامحسین محمدی 27

شهردار شب غلامحسین محمدی 28

شهردار شب غلامحسین محمدی 28

شهردار شب غلامحسین محمدی 29

شهردار شب غلامحسین محمدی 29

شهردار شب غلامحسین محمدی 30

شهردار شب غلامحسین محمدی 30

شهردار شب غلامحسین محمدی 31

شهردار شب غلامحسین محمدی 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید