یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر

۲۶ آبان ۱۳۹۸
صبح روز 26 آبان ماه 1398، یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با ریاست محسن هاشمی در صحن شورای شهر برگزار گردید .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/389