بارش برف در تجریش

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
صبح امروز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ اولین برف پاییزی مناطق شمالی تهران را سفید پوش کرد.
عکاس: شایان محرابی
بارش برف در تجریش 1

بارش برف در تجریش 1

بارش برف در تجریش 2

بارش برف در تجریش 2

بارش برف در تجریش 3

بارش برف در تجریش 3

بارش برف در تجریش 4

بارش برف در تجریش 4

بارش برف در تجریش 5

بارش برف در تجریش 5

بارش برف در تجریش 6

بارش برف در تجریش 6

بارش برف در تجریش 7

بارش برف در تجریش 7

بارش برف در تجریش 8

بارش برف در تجریش 8

بارش برف در تجریش 9

بارش برف در تجریش 9

بارش برف در تجریش 10

بارش برف در تجریش 10

بارش برف در تجریش 11

بارش برف در تجریش 11

بارش برف در تجریش 12

بارش برف در تجریش 12

بارش برف در تجریش 13

بارش برف در تجریش 13

بارش برف در تجریش 14

بارش برف در تجریش 14

بارش برف در تجریش 15

بارش برف در تجریش 15

بارش برف در تجریش 16

بارش برف در تجریش 16

بارش برف در تجریش 17

بارش برف در تجریش 17

بارش برف در تجریش 18

بارش برف در تجریش 18

بارش برف در تجریش 19

بارش برف در تجریش 19

بارش برف در تجریش 20

بارش برف در تجریش 20

بارش برف در تجریش 21

بارش برف در تجریش 21

بارش برف در تجریش 22

بارش برف در تجریش 22

بارش برف در تجریش 23

بارش برف در تجریش 23

بارش برف در تجریش 24

بارش برف در تجریش 24

بارش برف در تجریش 25

بارش برف در تجریش 25

بارش برف در تجریش 26

بارش برف در تجریش 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید