بارش اولین برف پاییزی در تهران

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
صبح امروز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ اولین برف پاییزی مناطق شمالی تهران را سفید پوش کرد.
عکاس: احمد آقاسیانی
بارش اولین برف پاییزی در تهران 1

بارش اولین برف پاییزی در تهران 1

بارش اولین برف پاییزی در تهران 2

بارش اولین برف پاییزی در تهران 2

بارش اولین برف پاییزی در تهران 3

بارش اولین برف پاییزی در تهران 3

بارش اولین برف پاییزی در تهران 4

بارش اولین برف پاییزی در تهران 4

بارش اولین برف پاییزی در تهران 5

بارش اولین برف پاییزی در تهران 5

بارش اولین برف پاییزی در تهران 6

بارش اولین برف پاییزی در تهران 6

بارش اولین برف پاییزی در تهران 7

بارش اولین برف پاییزی در تهران 7

بارش اولین برف پاییزی در تهران 8

بارش اولین برف پاییزی در تهران 8

بارش اولین برف پاییزی در تهران 9

بارش اولین برف پاییزی در تهران 9

بارش اولین برف پاییزی در تهران 10

بارش اولین برف پاییزی در تهران 10

بارش اولین برف پاییزی در تهران 11

بارش اولین برف پاییزی در تهران 11

بارش اولین برف پاییزی در تهران 12

بارش اولین برف پاییزی در تهران 12

بارش اولین برف پاییزی در تهران 13

بارش اولین برف پاییزی در تهران 13

بارش اولین برف پاییزی در تهران 14

بارش اولین برف پاییزی در تهران 14

بارش اولین برف پاییزی در تهران 15

بارش اولین برف پاییزی در تهران 15

بارش اولین برف پاییزی در تهران 16

بارش اولین برف پاییزی در تهران 16

بارش اولین برف پاییزی در تهران 17

بارش اولین برف پاییزی در تهران 17

بارش اولین برف پاییزی در تهران 18

بارش اولین برف پاییزی در تهران 18

بارش اولین برف پاییزی در تهران 19

بارش اولین برف پاییزی در تهران 19

بارش اولین برف پاییزی در تهران 20

بارش اولین برف پاییزی در تهران 20

بارش اولین برف پاییزی در تهران 21

بارش اولین برف پاییزی در تهران 21

بارش اولین برف پاییزی در تهران 22

بارش اولین برف پاییزی در تهران 22

بارش اولین برف پاییزی در تهران 23

بارش اولین برف پاییزی در تهران 23

بارش اولین برف پاییزی در تهران 24

بارش اولین برف پاییزی در تهران 24

بارش اولین برف پاییزی در تهران 25

بارش اولین برف پاییزی در تهران 25

بارش اولین برف پاییزی در تهران 26

بارش اولین برف پاییزی در تهران 26

بارش اولین برف پاییزی در تهران 27

بارش اولین برف پاییزی در تهران 27

بارش اولین برف پاییزی در تهران 28

بارش اولین برف پاییزی در تهران 28

بارش اولین برف پاییزی در تهران 29

بارش اولین برف پاییزی در تهران 29

بارش اولین برف پاییزی در تهران 30

بارش اولین برف پاییزی در تهران 30

بارش اولین برف پاییزی در تهران 31

بارش اولین برف پاییزی در تهران 31

بارش اولین برف پاییزی در تهران 32

بارش اولین برف پاییزی در تهران 32

بارش اولین برف پاییزی در تهران 33

بارش اولین برف پاییزی در تهران 33

بارش اولین برف پاییزی در تهران 34

بارش اولین برف پاییزی در تهران 34

بارش اولین برف پاییزی در تهران 35

بارش اولین برف پاییزی در تهران 35

بارش اولین برف پاییزی در تهران 36

بارش اولین برف پاییزی در تهران 36

بارش اولین برف پاییزی در تهران 37

بارش اولین برف پاییزی در تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید