اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 1

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 2

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 3

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 4

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 5

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 6

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 7

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 8

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 9

اختتاميه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 10

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 11

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 12

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 13

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 14

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 15

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 16

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 17

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 18

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 19

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 20

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 21

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 22

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 23

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 24

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 25

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 26

اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید