۲۲ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
صبح روز شنبه 25 آبان ماه 1398، بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با حضور مجید فراهانی و زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر و مدیران شهری و اساتید دانشگاهی در سالن ایران زمین شورای شهر برگزار گردید.
عکاس: سبحان فرج ون
بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 1

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 1

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 2

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 2

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 3

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 3

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 4

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 4

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 5

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 5

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 6

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 6

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 7

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 7

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 8

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 8

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 9

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 9

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 10

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 10

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 11

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 11

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 12

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 12

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 13

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 13

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 14

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 14

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 15

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 15

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 16

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 16

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 17

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 17

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 18

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 18

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 19

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 19

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 20

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 20

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 21

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 21

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 22

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 22

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 23

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 23

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 24

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 24

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 25

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 25

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 26

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 26

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 27

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 27

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 28

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 28

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 29

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 29

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 30

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 30

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 31

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 31

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 32

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 32

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 33

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 33

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 34

بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید