مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۸
همزمان با هفته ملی دیابت کلینیک فوق تخصصی یاس با همکاری شهرداری منطقه 6 ،ویژه برنامه روز جهانی دیابت پنجشنبه 98/08/23 در خیابان خدری برگزار کرد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 1

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 1

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 2

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 2

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 3

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 3

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 4

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 4

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 5

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 5

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 6

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 6

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 7

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 7

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 8

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 8

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 9

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 9

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 10

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 10

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 11

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 11

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 12

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 12

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 13

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 13

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 14

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 14

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 15

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 15

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 16

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 16

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 17

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 17

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 18

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 18

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 19

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 19

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 20

مراسم هفته ملی دیابت در منطقه 6 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید