مراسم "حال خوش خواندن"

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۸
به مناسبت روز بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی مراسمی با عنوان " حال خوش خواندن" در مجموعه تبادل کتاب برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم حال خوش خواندن 1

مراسم حال خوش خواندن 1

مراسم حال خوش خواندن 2

مراسم حال خوش خواندن 2

مراسم حال خوش خواندن 3

مراسم حال خوش خواندن 3

مراسم حال خوش خواندن 4

مراسم حال خوش خواندن 4

مراسم حال خوش خواندن 5

مراسم حال خوش خواندن 5

مراسم حال خوش خواندن 6

مراسم حال خوش خواندن 6

مراسم حال خوش خواندن 7

مراسم حال خوش خواندن 7

مراسم حال خوش خواندن 8

مراسم حال خوش خواندن 8

مراسم حال خوش خواندن 9

مراسم حال خوش خواندن 9

مراسم حال خوش خواندن 10

مراسم حال خوش خواندن 10

مراسم حال خوش خواندن 11

مراسم حال خوش خواندن 11

مراسم حال خوش خواندن 12

مراسم حال خوش خواندن 12

مراسم حال خوش خواندن 13

مراسم حال خوش خواندن 13

مراسم حال خوش خواندن 14

مراسم حال خوش خواندن 14

مراسم حال خوش خواندن 15

مراسم حال خوش خواندن 15

مراسم حال خوش خواندن 16

مراسم حال خوش خواندن 16

مراسم حال خوش خواندن 17

مراسم حال خوش خواندن 17

مراسم حال خوش خواندن 18

مراسم حال خوش خواندن 18

مراسم حال خوش خواندن 19

مراسم حال خوش خواندن 19

مراسم حال خوش خواندن 20

مراسم حال خوش خواندن 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید