بازدید شهردار تهران از خانه موزه سیمین و جلال

۹ آبان ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران 1398/08/09 از خانه موزه سیمین و جلال بازدید کرد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/65p