بازدید پیروز حناچی از موکب‌های مسیر نجف تا کربلا

۲۵ مهر ۱۳۹۸
روز 25 مهرماه 1398، پیروز حناچی شهردار تهران در مسیر از موکب های نجف تا کربلا بازدید کردند .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/2gc