خانه مینایی، موزه خیابان ولیعصر

۲۱ آبان ۱۳۹۸
خانه مینایی از معدود املاک باقیمانده از منیرالسلطنه در محله منیریه است که واجد ارزش تاریخی بسیار است. این خانه سال 1386 به ثبت ملی رسید و بازدید ازین موزه رایگان است. خانه مینایی در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان منیریه، کوچه کریمی طینت قرار دارد.
احمد آقاسیانی
http://www.tehranpicture.ir/u/265