دیدار تیم های فوتسال مرکز ارتباطات و سازمان ورزش

۱۴ آبان ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز 14 آبان ماه 1398، دیدار تیم های فوتسال مرکز ارتباطات و سازمان ورزش برگزار گردید که با پیروزی 6 بر 2 تیم فوتسال مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران مغلوب شد .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/755