نمایش رگ

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸
نمایش رگ به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی در سالن چارسوی تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش رگ 1

نمایش رگ 1

نمایش رگ 2

نمایش رگ 2

نمایش رگ 3

نمایش رگ 3

نمایش رگ 5

نمایش رگ 5

نمایش رگ 6

نمایش رگ 6

نمایش رگ 7

نمایش رگ 7

نمایش رگ 8

نمایش رگ 8

نمایش رگ 9

نمایش رگ 9

نمایش رگ 10

نمایش رگ 10

نمایش رگ 11

نمایش رگ 11

نمایش رگ 12

نمایش رگ 12

نمایش رگ 13

نمایش رگ 13

نمایش رگ 14

نمایش رگ 14

نمایش رگ 15

نمایش رگ 15

نمایش رگ 16

نمایش رگ 16

نمایش رگ 17

نمایش رگ 17

نمایش رگ 18

نمایش رگ 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید