۸ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش رگ

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸
نمایش رگ به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی در سالن چارسوی تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش رگ 1

نمایش رگ 1

نمایش رگ 2

نمایش رگ 2

نمایش رگ 3

نمایش رگ 3

نمایش رگ 5

نمایش رگ 5

نمایش رگ 6

نمایش رگ 6

نمایش رگ 7

نمایش رگ 7

نمایش رگ 8

نمایش رگ 8

نمایش رگ 9

نمایش رگ 9

نمایش رگ 10

نمایش رگ 10

نمایش رگ 11

نمایش رگ 11

نمایش رگ 12

نمایش رگ 12

نمایش رگ 13

نمایش رگ 13

نمایش رگ 14

نمایش رگ 14

نمایش رگ 15

نمایش رگ 15

نمایش رگ 16

نمایش رگ 16

نمایش رگ 17

نمایش رگ 17

نمایش رگ 18

نمایش رگ 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید