نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه عکس “طبیعت تهران” به مناسبت هفته تهران جمعه ۱۹ مهرماه ۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۸ توسط منطقه فرهنگی، گردشگری عباس آباد با همکاری آژانس عکس تهران بر روی پل طبیعت برگزار شد. در این نمایشگاه ۴۲ فریم عکس ۵۰ در ۷۰ از طبیعت تهران، فضای سبز و بوستان ها،شاخصه های طبیعی پایتخت در فصل های مختلف به نمایش در می آید. احسان رأفتی داریان، احمد آقاسیانی، حجت ظفرخواه، داوود قهردار، زهرا صفری، ساناز دریایی، سعید فداییان، سعیده احمدی، شهریار دبیری، فاطمه پیمان پاک، فاطمه عسکری، فرناز دمنابی، فرهود نصیری، مجید حسینی، محمد مهیمنی، محیا تابش، مصطفی مصطفوی، میثم مشایخ، نسیم شهریاری و وحید شیخی عکاسان این نمایشگاه هستند.
عکاس: احمد آقاسیانی
نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 1

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 1

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 2

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 2

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 3

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 3

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 4

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 4

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 5

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 5

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 6

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 6

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 7

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 7

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 8

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 8

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 9

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 9

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 10

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 10

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 11

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 11

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 12

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 12

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 13

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 13

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 14

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 14

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 15

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 15

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 16

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 16

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 17

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 17

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 18

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 18

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 19

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 19

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 20

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 20

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 21

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 21

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 22

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 22

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 23

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 23

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 24

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید