۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸
این مراسم با حضور محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران و مهندس عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری شهرسازی شهرداری تهران، مدیران شهری و مدیرعامل فناوری و اطلاعات شهرداری تهران در سالن اجتماعات شورای شهر برگزاری شد. کاهش آلودگی هوا و ترافیک از اهداف هوشمندسازی شهر است. شهرواندان می‌توانند با استفاده از خدمات سامانه‌های هوشمند در جهت تحقق این اهداف پیش روند.
عکاس: احمد آقاسیانی
مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 1

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 1

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 2

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 2

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 3

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 3

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 4

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 4

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 5

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 5

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 6

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 6

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 7

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 7

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 8

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 8

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 9

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 9

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 10

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 10

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 11

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 11

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 12

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 12

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 13

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 13

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 14

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 14

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 15

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 15

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 16

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 16

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 17

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 17

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 18

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 18

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 19

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 19

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 20

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 20

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 21

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 21

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 22

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 22

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 23

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 23

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 24

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 24

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 25

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 25

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 26

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 26

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 27

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 27

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 28

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 28

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 29

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 29

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 31

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 31

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 32

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 32

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 33

مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی 33

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید