یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به همراه معاونین این مرکز سه شنبه شب 16 مهر ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: سبحان فرج ون

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 16

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 15

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 14

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 13

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 12

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 11

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 10

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 9

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 8

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 7

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 6

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 5

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 4

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 3

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 1

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید