۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
خانه موزه مینایی با حضور محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران سه شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۸ افتتاح شد.
عکاس: سبحان فرج ون
مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 1

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 1

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 2

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 2

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 3

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 3

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 4

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 4

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 5

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 5

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 6

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 6

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 7

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 7

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 8

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 8

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 9

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 9

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 10

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 10

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 11

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 11

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 12

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 12

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 13

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 13

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 14

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 14

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 15

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 15

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 16

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 16

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 17

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 17

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 18

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 18

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 19

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 19

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 20

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 20

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 21

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 21

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 22

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 22

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 23

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 23

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 24

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 24

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 25

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 25

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 26

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 26

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 27

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 27

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 28

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 28

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 29

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 29

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 30

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 30

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 31

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 31

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 32

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 32

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 33

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 33

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 34

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 34

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 35

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 35

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 36

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 36

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 37

مراسم افتتاح خانه موزه مینایی 37

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید