۱ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید علی اعطا از موزه کودکی ایرانک

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز 16 مهرماه 1398، علی اعطا عضو شورای شهر اسلامی تهران از موزه کودکی ایرانک واقع در گنجینه اسناد ملی بازدید کردند .
عکاس: سبحان فرج ون
بازدید عضو شورای شهر از موزه کودکی ایرانک 1

بازدید عضو شورای شهر از موزه کودکی ایرانک 1

بازدید عضو شورای شهر از موزه کودکی ایرانک 2

بازدید عضو شورای شهر از موزه کودکی ایرانک 2

بازدید عضو شورای شهر از موزه کودکی ایرانک 3

بازدید عضو شورای شهر از موزه کودکی ایرانک 3