نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران

۱۶ مهر ۱۳۹۸
صبح روز سه شنبه 16 مهرماه 1398، نشست خبری علی اعطا سخنگوی شورای شهر و با همراهی الهام فخاری رییس کمیته احتماعی شورای شهر در سالن گنجینه اسناد ملی برگزار گردید.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/2u1