۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار به نویسندگی پل زیندل و ترجمه شهرام زرگر و کارگردانی مهتاب نصیرپور در تماشاخانه مهرگان روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 1

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 1

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 2

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 2

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 3

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 3

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 4

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 4

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 5

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 5

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 6

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 6

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 7

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 7

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 8

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 8

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 9

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 9

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 10

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 10

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 11

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 11

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 12

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 12

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 13

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 13

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 14

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 14

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 15

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار 15

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید