۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
عصر روز 15 مهرماه 1398، دومین نشست هفته تهران با حضور محمد علی بهمنی و تعدادی دیگر از شاعران جوان و شعرخوانی این شاعران در نگارستان شهر بوستان گفتگو برگزار گردید . در پایان این نشست کتابی شعری از ندا مولاوردی نیز رونمایی شد .
عکاس: سبحان فرج ون
دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 1

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 1

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 2

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 2

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 3

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 3

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 4

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 4

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 5

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 5

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 6

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 6

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 7

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 7

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 8

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 8

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 9

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 9

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 10

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 10

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 11

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 11

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 12

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 12

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 13

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 13

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 14

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 14

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 15

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 15

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 16

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 16

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 17

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 17

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 18

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 18

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 19

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 19

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 20

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 20

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 21

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 21

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 22

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 22

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 23

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 23

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 24

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 24

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 25

دومین نشست هفته تهران در نگارستان شهر 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید