۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست روز جهانی اسکان بشر

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
نشست روز جهانی اسکان بشر(world Habitat) با موضوع "فناوری های پیشرو، ابزاری نوآورانه برای تبدیل پسماند به ثروت" با حضور غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، علی مفاخریان شهردار منطقه 9، گشتاسب مظفری معاون بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران دوشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۸ در مجموعه همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
عکاس: سبحان فرج ون
نشست روز جهانی اسکان بشر 1

نشست روز جهانی اسکان بشر 1

نشست روز جهانی اسکان بشر 2

نشست روز جهانی اسکان بشر 2

نشست روز جهانی اسکان بشر 3

نشست روز جهانی اسکان بشر 3

نشست روز جهانی اسکان بشر 4

نشست روز جهانی اسکان بشر 4

نشست روز جهانی اسکان بشر 5

نشست روز جهانی اسکان بشر 5

نشست روز جهانی اسکان بشر 6

نشست روز جهانی اسکان بشر 6

نشست روز جهانی اسکان بشر 7

نشست روز جهانی اسکان بشر 7

نشست روز جهانی اسکان بشر 8

نشست روز جهانی اسکان بشر 8

نشست روز جهانی اسکان بشر 9

نشست روز جهانی اسکان بشر 9

نشست روز جهانی اسکان بشر 10

نشست روز جهانی اسکان بشر 10

نشست روز جهانی اسکان بشر 11

نشست روز جهانی اسکان بشر 11

نشست روز جهانی اسکان بشر 12

نشست روز جهانی اسکان بشر 12

نشست روز جهانی اسکان بشر 13

نشست روز جهانی اسکان بشر 13

نشست روز جهانی اسکان بشر 14

نشست روز جهانی اسکان بشر 14

نشست روز جهانی اسکان بشر 15

نشست روز جهانی اسکان بشر 15

نشست روز جهانی اسکان بشر 16

نشست روز جهانی اسکان بشر 16

نشست روز جهانی اسکان بشر 17

نشست روز جهانی اسکان بشر 17

نشست روز جهانی اسکان بشر 18

نشست روز جهانی اسکان بشر 18

نشست روز جهانی اسکان بشر 19

نشست روز جهانی اسکان بشر 19

نشست روز جهانی اسکان بشر 20

نشست روز جهانی اسکان بشر 20

نشست روز جهانی اسکان بشر 21

نشست روز جهانی اسکان بشر 21

نشست روز جهانی اسکان بشر 22

نشست روز جهانی اسکان بشر 22

نشست روز جهانی اسکان بشر 23

نشست روز جهانی اسکان بشر 23

نشست روز جهانی اسکان بشر 24

نشست روز جهانی اسکان بشر 24

نشست روز جهانی اسکان بشر 25

نشست روز جهانی اسکان بشر 25

نشست روز جهانی اسکان بشر 26

نشست روز جهانی اسکان بشر 26

نشست روز جهانی اسکان بشر 27

نشست روز جهانی اسکان بشر 27

نشست روز جهانی اسکان بشر 28

نشست روز جهانی اسکان بشر 28

نشست روز جهانی اسکان بشر 29

نشست روز جهانی اسکان بشر 29

نشست روز جهانی اسکان بشر 30

نشست روز جهانی اسکان بشر 30

نشست روز جهانی اسکان بشر 31

نشست روز جهانی اسکان بشر 31

نشست روز جهانی اسکان بشر 32

نشست روز جهانی اسکان بشر 32

نشست روز جهانی اسکان بشر 33

نشست روز جهانی اسکان بشر 33

نشست روز جهانی اسکان بشر 34

نشست روز جهانی اسکان بشر 34

نشست روز جهانی اسکان بشر 35

نشست روز جهانی اسکان بشر 35

نشست روز جهانی اسکان بشر 36

نشست روز جهانی اسکان بشر 36

نشست روز جهانی اسکان بشر 37

نشست روز جهانی اسکان بشر 37

نشست روز جهانی اسکان بشر 38

نشست روز جهانی اسکان بشر 38

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید